phpBB

phpBB 2018

PHPBB – fòrums informàtics
On crear un fòrum amb phpBB
Altres pàgines d’informàtica

Un dels sistemes més estesos creats per al disseny i la implementació de fòrums és el phpBB. El seu nom és la combinació del nom del llenguatge de programació utilitzat, PHP, i la referència a les antigues Bulleting Board, BB.

Què és phpBB i per a què serveix

L’originari phpBB, i les seves evolucions phpBB2 i phpBB3, són el conjunt d’eines necessàries per a que qualsevol usuari pugui muntar un fòrum. Per a poder posar en funcionament el sistema és necessari que es compleixin una sèrie de requisits previs. El primer d’ells és que per a instal•lar el fòrum s’ha d’habilitar un servidor contractat per l’usuari. Aquest servidor pot ser de pagament o gratuït i ha de suportar PHP 3.0.9 o superior, a més de suportar SQL, normalment MySQL, encara que també hi ha altres sistemes de base de dades que es poden utilitzar.

Una vegada comprovat que el servidor compleixi aquests requisits, ja es pot iniciar el procés d’instal•lació i posterior creació del fòrum. A la web phpBB.com hi ha disponible la descàrrega del software per a la creació del fòrum, totalment gratuïta. S’ha de descomprimir el fitxer que conté totes les carpetes necessàries i copiar-les després en el servidor web en una carpeta que s’hagi creat específicament per a phpBB. Si es vol disposar d’un servidor on allotjar el fòrum, un dels més coneguts és aquest.

Requisits del sistema per a instal•lar phpBB

La installació del sistema en el servidor requereix una sèrie de paràmetres que s’han de proporcionar abans que el fòrum comenci a funcionar. S’han de seleccionar el llenguatge que s’utilitzarà, el tipus i el nom de la base de dades on s’emmagatzemaran tots els missatges dels usuaris i demés informació, usuari i contrasenya, correu electrònic de l’administrador del fòrum i altres dades tècniques que habitualment són subministrades pel propi sistema.

Finalitzats tots els passos el fòrum estarà llest per a ser utilitzat. L’administrador és la persona encarregada de confirmar l’alta dels futurs usuaris i d’atorgar-los diferents privilegis a l’hora de publicar i modificar missatges, canviar-ne la ubicació o eliminar-los. El manteniment posterior del fòrum se centra fonamentalment en vigilar la organització de la informació i el control d’actuacions abusives o irrespectuoses per part de determinats usuaris.

Comunicació a través dels fòrums

Hi ha una sèrie de peculiaritats que diferencien un fòrum d’altres sistemes de comunicació. No hi ha una norma escrita de com han de ser, però sí és bastant habitual que el creador o el grup de creadors del fòrum estableixin unes normes bàsiques de conducta que si no són respectades comporten determinades penalitzacions a aquells usuaris que les infringeixen, fins al punt d’arribar a l’expulsió. Normalment els fòrums incorporen converses informals que permeten als seus membres expressar-se amb total llibertat, però mai faltar al respecte dels demés. Estan prohibides determinades pràctiques il•legals, com la difusió de pornografia infantil, el tràfic de persones o l’apologia o inducció al terrorisme, entre d’altres.

New Online Casino

És bastant habitual que tractin sobre una temàtica concreta, tot i que també n’hi ha que són més generals. La figura del moderador és l’encarregada de dirigir el funcionament del fòrum. Quan el volum d’informació que circula pel fòrum és elevat i les temàtiques es van multiplicant es requereix l’existència de diversos moderadors, sobretot quan l’alta no és immediata i cal una autorització per fer-se efectiva. A diferència d’altres sistemes com el xat o la missatgeria instantània, la informació del fòrum perdura al llarg del temps, motiu pel qual una bona organització és fonamental per a fer accessibles totes les dades acumulades.

Slot Spiele Kostenlos

El desenvolupament d’aquest sistema, a més de preservar la continuïtat de les BBS, compleix amb una altra de les demandes més esteses per part dels programadors, la utilització de software lliure que no estigui protegit per la propietat intel•lectual de cap marca i que possibiliti a tots aquells que ho desitgin desenvolupar i modificar el codi que forma el programa, dotant al conjunt de la possibilitat de créixer amb les aportacions lliures de tots els desenvolupadors que voluntàriament hi vulguin participar.